Logo

Werking

Verbranding - industrieel, huishoudelijk en omwille van crematies - brengt altijd een dioxine-uitstoot met zich mee. Om die uitstoot te beperken leverden zowel de overheid als de industrie de voorbije jaren grote inspanningen. Vandaag veroorzaken huisverbrandingsinstallaties nog slechts 0,5% van de totale dioxine-uitstoot.

Ook de Vlaamse crematoria moeten zich sinds begin 2000 aan zeer strenge emissienormen houden. Daarmee behoort Vlaanderen, samen met Duitsland en Zweden, tot die Europese gebieden met strengste criteria voor crematoria.

In mei 2002, twee jaar na de invoering van de normen, deed de Vlaamse Milieumaatschappij dioxine-emissiemetingen in de omgeving van Crematorium Westlede te Lochristi. Uit de vergelijking met achttien andere meetpunten in Vlaanderen bleek dat IGS Westlede zeer laag scoorde en zelfs het beste Oost-Vlaamse resultaat liet optekenen. Desalniettemin investeerde de Intercommunale nog eens 1.750.000 euro in de aanpassing van haar ovens en de plaatsing van filters. De kostprijs per crematie steeg daardoor met 50 euro.

Dankzij die investering voldoen de crematoria van IGS Westlede niet alleen aan de strengste Europese normen, maar behoren ze tot de beste wereldwijd.