Logo

Algemeen

Geschiedenis
Bestuur
Statuten
Documenten Decreet

  

Geschiedenis


29 april 1978: Gent wil crematorium
“Albert Van Eeckhaute heeft een opvolger gevonden om in de Gentse raadvoor een crematorium te pleiten. De heer Fack neemt nu deze taak opzich.
Op zijn vraag naar de stand van zaken in verband met devestiging van een crematorium en een columbarium antwoordde SchepenPaula Mortier dat het college op 10 april 1978 de goedkeuring gegevenheeft aan het initiatief om in Gent een crematorium op te richten. Ineen brief aan de gouverneur werd de princiepsbeslissing al medegedeelden nu wordt bij andere gemeenten steun gezocht voor dit initiatief.“ (uit: Het Volk)

17 mei 1978: het Oost-Vlaamse provinciebestuur steunt het Gentse initiatief en overweegt om ergens in de provincie een crematorium op te richten. Alle Oost-Vlaamse gemeenten worden aangeschreven.

18 september 1978: een eerste vergadering vindt plaats in het domein van Wachtebeke.

17 september 1978: stichtingsvergadering van de Intercommunale onder voorzitterschap van Gents burgemeester Placide De Paepe en met dertig gemeenten en de Provincie Oost-Vlaanderen als medestichters.
Na de verkiezing van de 13 leden van de Raad van Bestuurwerd gedeputeerde Pros Matthijs verkozen tot voorzitter, PaulaMortier-Haesaert tot eerste ondervoorzitter. Tweede ondervoorzitterwordt de heer Eddy Hooghuys, afgevaardigde van de Stad Aalst, Paul VanDamme en Danny Van De Wynckel zijn er ook reeds bij.

24 oktober1979: tweede vergadering van de Raad van Bestuur en het Directiecomité.
Zij stellen de groepDelta aan als ontwerper schuiven Drongen naar voor als de meest geschiktevestigingsplaats.

De ruwbouw van crematorium WestledeNa een bezoek aan het nieuwe crematorium van Heeze beslist de Raad van Bestuur zich te laten bijstaan door de Nederlandse Stichting Voorlichtingscentrum Crematoriumbouw.

Een eerste ontwerpplan ziet het licht.

1980: Aanpassing van de statuten zodat de Provincie West-Vlaanderen kan toetreden tot de intercommunale. Maar dat zal uiteindelijk niet gebeuren.

18 november 1980: de heer De Meester wordt verslaggever van de Raad vanBeheer.
De eerste 10 jaar van de intercommunale bestaan uit besprekingen met hetontwerpteam en uit de zoektocht naar een inplantingsplaats.

25 februari 1981: Verzet tegen Crematorium te Drongen neemt toe  (uit: Het Laatste Nieuws)

Na tal van bezwaarschriften, een handtekenactie en een tussenkomst van staatssecretaris Akkermans moet de Intercommunale op zoek naar een andere vestigingsplaats. Merelbeke behoort even tot de mogelijkheden. Maar uiteindelijk opteert ze voor Lochristi. Een goedkeuring van die gemeente laat niet lang op zich wachten.

1981: vernieuwing van de provincieraad.
Gedeputeerde Roger Pernot en dhr. Marcel Rogies worden beheerders van de Intercommunale.

11 februari 1982: Gedeputeerde Roger Pernot word voorzitter van de Intercommunale en blijft dat tot maart 1989. Aalsters burgemeester De Maeght neemt de fakkel als secretaris over van dhr. De Colvenaere.

1982: nieuwe samenstelling van de Raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen, met onder meer dhr. Walter Kerckhove, burgemeester van Ronse en dhr. Gustaaf van Daele, schepen van Sint-Niklaas als beheerders.
 
De heer Pernot, tot secretatis benoemd in 1988, houdt een toespraak.1986: Jean De Schrijver, burgemeester van Lochristi, wordt opgenomen als lid van de Raad van Beheer.

1988: Noël Bouquet wordt voorzitter van de Intercommunale.
De Raad van Beheer breidt uit en telt voortaan twintig leden. Dhr. Pernot wordt tot secretaris benoemd.

 22 februari 1989: eerste crematie in de Intercommunale.